Ajankohtaista TEATTERIKERHOTOIMINNASTA KEVÄÄN 2020 AIKANA

Covid-19 pandemian vuoksi ympäri Joensuuta pyörivät teatterikerhot on jouduttu kevään ajaksi lopettamaan. Toiminta jatkuu säännöllisesti viikoittain joillekin ryhmille verkossa tapahtuvien live-harjoituksien kautta. Kaikille muille ryhmille lähetetään videoteatteriharjoituksia.

Vastalause eli yläkoulu- ja lukio -ikäisten ryhmä pyörii edelleen tiistaisin virtuaalisten kokoontumisten välityksellä. Vastalause valmistelee uutta esitystä.

Myös Nepenmäen alkeisjatkoryhmä eli Vaihtoehto jatkaa viikoittaista toimintaansa videopuheluiden ja kotona tehtävien teatterihaasteiden muodossa.

Jatkoryhmä Voimavara jatkaa säännöllisiä harjoituksiaan sunnuntaisin zoom – yhteyden kautta. Voimavara valmistelee parhaillaan Raja-aitoja – esitystä.

Lisäksi kaikille kerhoihin osallistuneille on aloitettu viikoittaisten teatteriharjoitusvideoiden lähettäminen. Jokaisella videolla on harjoitus, jonka lapsi voi halutessaan tehdä viikon aikana.

Klikkaa tästä Youtubesta löytyviin harjoitteisiin!
Monikulttuurinen teatteriyhdistys RanKids ry

Monikulttuurinen teatteriyhdistys RanKids ry on toiminut Joensuussa vuodesta 2000 alkaen. Aluksi toimintaa oli vain Rantakylän koulun yhteydessä kerhotoimintana. Virallinen yhdistys perustettiin 2006. Toiminta laajeni vuodesta 2010 alkaen ympäri kaupunkia. Toiminnan painopiste on lasten ja nuorten teatterissa. Teatterikerhoja järjestetään eri puolilla kaupunkia. Toiminta on aina ollut maksutonta kaikille mukana oleville harrastajille.
Vasta-alkajien ryhmissä harjoitellaan teatteri-ilmaisua leikin ja perusharjoitteiden kautta, jatkoryhmissä panostetaan teatteriteknisten taitojen kehittämiseen monipuolisesti. Kaikessa toiminnassa on tavoitteena teatteritaitojen kehittymisen lisäksi yhteisöllisyyden lisääminen iloa ja tekemisen riemua unohtamatta. Kulttuurinen moninaisuus näkyy monissa ryhmissä merkittävästi. Alun perin RanKids perustettiin juuri siksi, että muista erillään olevat, vasta maahan muuttaneet lapset pääsisivät osaksi koulun toimintaa ja ystävystyisivät toisiin lapsiin. Kulttuurista moninaisuutta parhaimmillaan edustaa nykyään myös valmistavien luokkien oma teatteritunti koulupäivän jälkeen viikoittain.
Rankidsin tämän päivän vahvuus ja tulevaisuus on nuorissa harrastajissa. Nuoria koulutetaan teatterikerhojen ohjaajiksi. Kurssin suorittaneet ohjaajat ovat töissä kerhoissa sekä monikulttuurisilla kesäleireillä, joita järjestetään yhdessä kaupungin koulutus- ja nuorisopalvelujen kanssa. Monenlaiset tapahtumat ja esitykset ovat myös tärkeä osa RanKidsin toimintaa. Pakko lähteä-näyttely ja monet draamatyöpajat sekä erilaiset lyhytelokuvat ovat laajimmin tunnettuja ja käytettyjä RanKidsin materiaaleja.

Mitä RanKids tekee?

 • Maksutonta teatterikerhotoimintaa eri-ikäisille koululaisille
 • Nuorten ja aikuisten jatkoryhmiä ja erilaisia teatteriesityksiä
 • Teatterileirejä lapsille ja nuorille
 • Draamakokonaisuuksien suunnittelua ja toteutusta
 • Erilaisia draama- ja monikulttuurisuuskoulutuksia eri kohderyhmille
 • Forum-teatteria ja improvisaatiota erilaisiin tapahtumiin
 • Koulujen ja muiden yhteisöjen tapahtumien suunnittelua ja toteutusta
 • Yhteistyötä koulutuspalvelujen erilaisissa hankkeissa, projekteissa ja tapahtumissa
 • Pakko lähteä, pakko pärjätä -näyttely ja työpajat ympäri Suomea
 • Erilaisia opetuselokuvia, lyhytelokuvia ja videototeutuksia
 • Matroskin muuttaa Suomeen -lyhytelokuva ja työkalupakki


  Tutustu toimintaamme mm. mahdollisuuksien matkalaukut-blogissa  Tutustu Rankidsin Youtube-kanavan sisältöön